MDFO utbildningsdagar inom överviktskirurgi för dietister och sjuksköterskor

Multidisciplinärt Forum Obesitaskirurgi (MDFO)

Mötet kom till som en utveckling av tidigare multidisciplinära nätverksträffar inom obesitaskirurgi.
Tanken var att samla i Sverige verksamma dietister och sjuksköterskor inom obesitasvården under samma
tak för några intensiva timmar av föreläsningar av hög kvalitet, diskussioner och nätverksbyggande.
Målet med MDFO är att möta det stora multidiciplinära intresset och efterfrågan efter mer kunskap och att
kunna utbyta erfarenheter mellan varandra. Efter ett mycket lyckat MDFO 2019 så är vi nu igång med planeringen för  MDFO 2020.

Program MDFO 2019

Torsdag 17 januari

Plats: Elite Park Hotel Göteborg

Tema: Livet som överviktsopererad

09.45-10.30 Registrering och kaffe

10.30-11.00 Inledning – Docent Ingmar Näslund moderator

11.05-11.35 Samband mellan bariatrisk kirurgi och förändringar i

relationsstatus Professor Per-Arne Svensson SU, Göteborg

11.40-12.10 Vad händer i parrelationer efter överviktskirurgi? Fil dr Ami

Bylund, Ersta sjukhus

12.10-13.20 Lunch

13.25-13.55 Suicid efter bariatrisk kirurgi Docent Kajsa Sjöholm SU , Göteborg

14.00-14.45 Livet som överviktsopererad/patientfall Jenny Vinglid HOBS

14.45-15.00 BariBuddy – appen som aldrig tröttnar Dr CM Brodén Aleris, Malmö

15:00-15.30 Kaffe

15.30-17.30 Biggest Loser – Vad hände efteråt? Dr CM Brodén Aleris, Malmö och

BL -finalist 2015 Naghmeh Ghanbar Zade

19.00 Middag

Program MDFO 2019

Fredag 18 januari

Plats: Elite Park Hotel Göteborg

Tema: Livet som överviktsopererad

08.30-09.30 Övervikt – det handlar inte om svag karaktär

Docent Erik Hemmingsson GIH, Stockholm

09.40-10.40 Symtom efter operation- vad är normalt? Professor Torsten

Olbers, Linköpings Universitet/Metabolt Center och med dr

Anna Laurenius Sahlgrenska Universitetssjukhuset

10.40-11.00 Kaffe

11.00-11.30 Erfarenheter av stöd bland personer som har fått vikt-recidiv efter

bariatrisk kirurgi Dietist Liisa Tolvanen KS, Stockholm

11.30-12.30 Psykisk ohälsa och hetsätningsstörning – spelar det roll?

Psykolog Marcus Lagerström SU, Göteborg

12.30-12.45 Summering och avslut Docent Ingmar Näslund/ Professor

Torsten Olbers

NÄTVERKANDE

Träffa dietister och sköterskor intresserade av obesitaskirurgi och utbyt erfarenheter!

KUNSKAPSLYFT

Ta del av den senaste forskningen och reflektera över vad den kan innebära för din kliniska vardag.

VÅRDKVALITET

Tillsammans gör vi obesitaskirurgin bättre genom utökad kunskap samt nätverkssamarbete!